Hakkında

Dursunbey Hakkında:


Dursunbey ve çevresi oldukça eski yerleşim yerlerindendir. Milattan sonra 131-132 yıllarında Roma uygarlığı zamanında kurulduğu tahmin edilmektedir. Dursunbey’in yakın tarihteki adı Balat olmakla birlikte, nahiye teşkilatının kurulması ile birlikte adı bölgeye yerleşen Türkmenlerin ileri gelenlerinden Dursun Ağa’ya izafeten Dursunbey olarak değiştirilmiştir. Balıkesir’e bağlı bir bucak merkezi iken 1925 yılında ilçe olmuştur. Belediye teşkilatı ise 1900 yılında kurulmuştur.


Dursunbey, bağlı olduğu il olan Balıkesir’in doğusundadır.  Balıkesir – Kütahya yöresinin engebeli ve ormanlık bölgesinde, Balıkesir’e 72 km. uzaklıkta ve Ankara-İzmir demiryolunun 7 km. kuzeyindedir. İlçenin rakımı 639 m. Yüzölçümü 1952 km2’dir. Dursunbey ilçesi bu arazi büyüklüğü ile Balıkesir merkez ilçe dâhil ilde en büyük araziye sahiptir ve il yüzölçümünün yüzde 13.33’ünü kapsamaktadır.


Dursunbey genelinde 126,000 hektar orman alanı mevcuttur. Türkiye’de iki adet orman işletmesi bulunan nadir ilçelerdendir. İlçede en önemli geçim kaynağı  orman ve orman ürünlerine dayalı sanayi kollarından sağlanmaktadır ki en önemli ticari faaliyette keresteciliktir. Dursunbey ve civarındaki ormanlardan kesilen tomrukların yanı sıra ilçeye BDT ülkelerinden bol miktarda ithal orman emvali gelmekte ve işlenmektedir. Bu sektör aynı zamanda nakliye sektörünün de gelişmesini sağlamıştır. 80 civarındaki ağaç sanayi imalathanelerinde 900 kişi çalışmakta ve yılda  250.000 metreküp orman emvali işlenmektedir. İlçenin Söğütözü Bölgesinde zengin kömür yatakları ile Güğü Köyü civarında kıymetli taş işlemeciliğinde takı olarak kullanılan ametist madeni yatakları  bulunmakta ve ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. İlçe traverten mermer rezervi açısından da zengindir, gelişen sektörlerden biri de traverten mermer işletmeciliğidir ve ilçe nüfusunun önemli bir kesimi maden ve mermer ocaklarında çalışmaktadır.

1990 yıllarda 10.000 civarında olan nüfus gitgide artmış ve 2012 yılında yapılan en son Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçe merkezi nüfusu 16.942 genel nüfus ise 41.320 olarak kayıtlara geçmiştir.İlçemizi daha yakından tanımak için tıklayınız.

Ramazan Dikmen kimdir?

Öykü yazarı (D. 5 Şubat 1956, Karyağmaz köyü / Dursunbey / Balıkesir - Ö. 10 Nisan 1997, Ankara). İlköğrenimini Karyağmaz'da, hafızlık eğitimini Dursunbey'de, ortaöğrenimini 1970'te yatılı öğrenci olarak girdiği İstanbul İmam Hatip Okulunda tamamladı (1977). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirerek (1981) çalışma hayatına 1983'te Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı bakanlıkta bir süre de vergi kontrol memuru olarak çalıştıktan sonra 1988'de Fransızca mütercimi olarak Devlet Planlama Teşkilatına geçti. Eğitim ve araştırma göreviyle iki yıl kadar (1989-90) Brüksel'de bulundu. Yakalandığı karaciğer kanserinden kurtulamayarak kırk bir yaşında öldü.

İlk hikâyesi 1974 yılında Akşam gazetesinde çıktı. Diğer hikâyeleri ile deneme, günlük, eleştiri ve Fransızcadan çevirileri Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler ve kurucuları arasında yer aldığı Kayıtlar (Kasım 1990-Haziran 1995) dergisinde yayımlandı. 

"Öyküde, yitip giden şeylerin, kaçırılmış güzelliklerin dokunaklı hikâyelerine eğiliyordu; hayatı derin bir iç sızısı olarak yaşayan yenik insanların hüzünlü iç serüvenlerine." (Necip Tosun) 

ESERLERİ:

ÖYKÜ: Kıyıya Vuranlar (1996), Afife Ablanın İncileri (1997).
DERLEME: Tükenerek Çoğalmak (2004).
HAKKINDA: Bir Güzel İnsanın Ardından (Edebiyat Ortamı, sayı: 7, Ağustos 1997), Necip Tosun / Savrulmuş Hayatlardan Kıyıya Vuranlar (Yedi İklim, sayı: 87), Hüseyin Su / Afife Abla Ağlıyor - Cemal Şakar / Sevgili Ramazan - Rahmi Kaya / Kitap Öfkesi - Necip Tosun / Gönlümüze Vuran Ramazan - Mustafa Aydoğan / Mızrak - Mehmet Ay / Kıyıya Vuranlar - Mustafa Şahin / Kıyıya Vuranların Kıyısı (Hece, sayı: 5, Mayıs 1997), Hüseyin Su / Kıyıya Vuranlar'ın Hüznünü Süzen Öyküler (Hece, Nisan 2001), Ömer Lekesiz / Ramazan Dikmen'in Bir Dost Olarak Portresi (Hece, Nisan 2002).